Logotyp
Undermeny

Så jobbar vi

Kristvallabrunn är en skola för elever från 1-13 år
Vi arbetar med individanpassad undervisning. Vi är evidensbaserade och tar del av skolforskning. Eleverna planerar och utvärderar en stor del av sitt arbete. Vi lägger stor vikt vid att eleverna tar eget ansvar och jobbar med att stimulera elevernas vilja och nyfikenhet. För att öka elevernas delaktighet använder vi oss av ”ingen handuppräckning” Då får alla elever möjlighet att utveckla sina svar och stärka sitt självförtroende. Vi utvärderar också vår undervisning på olika sätt för att se om alla förstått, genom exit tickets, på deras egna whiteboard tavlor eller genom olikfärgade lappar. Grön (eller blå) lapp betyder, jag förstår. Röd, jag behöver mer hjälp. Gul jag är på rätt väg, men vill ha lite mer hjälp.

Läsåren 2010-2013 jobbade vi med ett projekt i samarbete med Teknikfrämjandet. Vårt projekt hette Tekniken i Kristvallabrunn förr och nu. I projektet var vi bland annat med om en tidsresa i Kristvallabrunn där vi brände tjära.

Läsåren 2011-2013 arbetade vi med ett Comeniusprojekt  för att stärka gemenskapen i EU och låta våra elever använda sin engelska i kommunikation och skapande. Tillsammans med skolor i Spanien, Italien, Polen, Irland och Storbritannien arbetade vi med våra helgdagar och jämförde. Vi fick en fördjupad förståelse för olika länder geografiskt, socialt och religiöst. Lärarna kunde diskutera pedagogiska spörsmål och diskutera hur vi såg på vårt jobb. Genom att se hur andra skolor jobbade lärde vi oss mycket. Det gjorde också att klass 4-6 fick en Smartboard.

Läsåret 2013-2014 byggdes skolan om för att passa även för elever från 1 år. Vi har nu en Förskola i Kristvallabrunn.

Läsåren 2014-2016 arbetade vi med ett  Erasmus + projekt för att stärka gemenskapen i EU och låta våra elever kommunicera på engelska. Vi  uppmuntrade och stärkte våra elever att välja teknik i högre grad. Målet var att färre elever skall lämna skolan utan att ha fått de förutsättningar som krävs för att få jobb eller fortsätta sin utbildning och att fler elever skall välja att utbilda sig inom teknik..

Webbredaktör: Susanne Stridhammar | Susanne.Stridhammar@nybro.se | Id: inlägg: 40 - kategori: 8

Om Kristvallabrunnsskolan

  Avslutning 2020

Sommaravslutningen blev lite annorlunda i år men väldigt fin i alla fall. Vi samlades på skolgården och sjöng några sånger.

  Klass F-3

I klass F-3 finns 21 elever från Förskoleklass till klass 3.

  Om fritis

Våra huvudmål är: Trygghet, trivsel och glädje.

  Så jobbar vi

Vi lägger stor vikt vid eget ansvar och jobbar med att stimulera elevernas vilja och nyfikenhet