Klass 4-6

  Om klass 4-6

I klass 5-6 går 11 elever. 3 elever i klass 6 och 8 i klass 5.

Id: kategori: 10